De zones

In 2015 zijn de resultaten van de toenmalige peiling gebruikt om een brief op te stellen aan het College van B&W te Zeist. De vuurwerkvrije zones die zijn voorgesteld en ingevoerd in Zeist, zijn:

  • Winkelgebied Belcour, het Emmaplein en het marktplein
  • Rondom kinderboerderij ‘De Brink’
  • Rond het Diakonessenziekenhuis
  • Rondom het Walkartpark

Voor de jaarwisseling 2016-2017 kan het zijn dat het huidige aantal vuurwerkvrije zones wordt uitgebreid. Daarom vragen wij u opnieuw gebieden of locaties aan te dragen die u als vuurwerkvrij aangemerkt zou willen zien. Hiertoe vindt u hieronder opnieuw een korte peiling. Alvast bedankt voor uw tijd!

De 4 bovenstaande gebieden hoeft u niet opnieuw te benoemen.