Preview zeistermagazine.nl

Artikel zeistermagazine.nl

Vandaag heeft zeistermagazine.nl aandacht aan het initiatief besteed in een van haar berichten. In het artikel wordt aangegeven dat u zelf bepaalde locaties aan kunt wijzen die u geschikt vindt als vuurwerkvrije zone. De initiatiefgroep stelt vervolgens een lijst op met de locaties die het meest genoemd zijn. Klik hiervoor op de knop hieronder.