Preview zeistermagazine.nl

Artikel zeistermagazine.nl

Vandaag heeft zeistermagazine.nl aandacht aan het initiatief besteed in een van haar berichten. In het artikel wordt aangegeven dat u zelf bepaalde locaties aan kunt wijzen die u geschikt vindt als vuurwerkvrije zone. De initiatiefgroep stelt vervolgens een lijst op met de locaties die het meest genoemd zijn. Klik hiervoor op de knop hieronder.

I&O Research - Vuurwerkvrije zones in Zeist

Onderzoek: alternatieven voor consumentenvuurwerk

Onderzoeksbureau I&O Research heeft in 2014 onderzoek gedaan naar het draagvlak onder de Nederlandse bevolking voor alternatieven voor het zelf afsteken van vuurwerk (consumentenvuurwerk). En dat levert interessante resultaten op! Zo zegt bijna de helft te stoppen of te verminderen met het zelf afsteken van vuurwerk, als er centrale vuurwerkshows worden georganiseerd. Van de voorstanders van […]